dimecres, 25 de febrer de 2009

Una edificació romana al Monestir

Les excavacions arqueològiques que s'estan duent a terme a Sant Feliu de Guíxols estan donant com a resultat la confirmació de l'existència d'una edificació romana a l'entorn del monestir, que dataria del segle IV d.C. L'arqueòleg, professor de la Universitat de Girona i responsable de l'excavació, Jordi Vivó, va assegurar ahir que a les habitacions que fins ara s'han descobert hi ha mosaics que ajuden a situar l'estructura en l'època romana. Així mateix, i gràcies a les excavacions d'aquest 2009, es pensa que en un primer moment l'edificació de l'entorn del monestir acollia una edificació, presumiblement una vil·la d'una explotació destinada a l'agricultura, i que tard o d'hora hauria acabat acollint una entitat religiosa, que seria el precedent del que va ser, a la fi, l'edifici del monestir. Per Vivó, la importància d'aquest edifici també recau sobre el fet que hauria mantingut el seu ús d'una manera continuada fins ben bé en l'època medieval, tal com ho demostren les tombes que hi ha adossades en els murs de la façana. Aquest edifici s'hauria deixat de fer servir en els segles XIII i XIV.
http://www.elpunt.cat/

dilluns, 23 de febrer de 2009